14 de desembre, 2009

MÉS DE LA MEITAT DE LA POBLACIÓ INFECTADA PER VIH SÓN DONES

Dels 33 milions d’infectats de VIH a tot el món, el 52% són dones. La majoria d’elles (un 98%) viuen a països en vies de desenvolupament.

Laura Flores
.- Actualment hi ha 17 milions de dones infectades per VIH a tot el món, ja representen més de la meitat de les persones afectades per aquest virus. Un problema que té especial incidència a l’Àfrica Subsahariana, Orient Mitjà i el Carib; regions on, durant els darrers anys, el nombre d’infeccions entre les fèmines de 15 a 24 anys s’han multiplicat de forma alarmant. Són dades que es van exposar durant la XII Conferència sobre la Sida celebrada a la ciutat de Colònia (Alemanya) el passat mes de novembre.

Segons l’Organització Mundial de la Salud (OMS) les dones són més vulnerables al contagi del VIH que els homes per les característiques dels seus òrgans sexuals; especialment les més joves perquè tenen poc desenvolupades les cèl.lules protectores pròpies de la vagina . Tanmateix, la probabilitat que un home transmeti el virus és dos vegades major que a la inversa. Si a aquests factors els sumem les tradicions, les creences, la manca d’accés a l’educació i l’explotació sexual el risc de contagi s’incrementa. L’OMS apunta a les polítiques de prevenció per reduir el 80% dels contagis que es produeixen per relacions sexuals.

D’altra banda, les dones infectades en països amb amb poc control sobre la natalitat poden transmetre el virus als seus fills durant el part o el període de lactància si durant aquests processos no tenen una bona assistència sanitària. Només a Sudàfrica hi ha més de 13 milions de nens i nenes orfes per la mort de les seves mares a causa de la SIDA, i es preveu que aquesta xifra podria arribar als 12 milions de menors en els propers 5 anys.

VIH amb perspectiva de gènere

Hi ha pocs estudis amb perspectiva de gènere sobre els infectats per VIH, de fet, durant la dècada dels 90, les Nacions Unides van demanar més atenció a les dones en els assajos clínics que tractaven el virus responsable de la SIDA. En aquest sentit, el Departament de Malalties Infeccioses de l’Hospital Salpetriere Pitie de París ha realitzat un estudi recent que mostra una millor resposta de les pacients femenines davant les teràpies antiviral. Per aquest motiu, s’està insistint en la importància de conèixer les conseqüències específiques del virus entre les dones, especialment els aspectes com la càrrega viral, les repercussions a la seva salud mental i les reaccions als fàrmacs.

Les dones infectades també evolucionen de forma diferent als homes, però no hi ha suficient informació per orientar-les adequadament a l’hora d’aplicar un tractament o seleccionar una dosi. Ara s’està apostant pel seguiment concret de cada infectada, basat sobretot en el control ginecològic per evitar el càncer de cèrvix o de coll uterí, un dels més freqüent en aquests casos.

(Revista Dones Digital 2-12-09)